Zasady Polityki Informacyjnej RODO

Administratorem Twoich danych jest Yap Biuro Rachunkowe Agnieszka Koźlicka, NIP 6442359385, ul. Bracka 4/2, 41-208 Sosnowiec

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji współpracy handlowej.

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
1. zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust.1 lit a) RODO,
2. wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
3. uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody

e-mail:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
przeniesienia Twoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.