Twój biznes w dobrych rękach
Shadow
Slider
  • wyliczanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno – prawnych,
  • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4),
  • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych informacji o uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
  • prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych,
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło,
  • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego,
  • przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-d+Inf-o-PP+INF-D-P),
  • przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą.