Twój biznes w dobrych rękach
Shadow
Slider
  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • przygotowywanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.