Twój biznes w dobrych rękach
Shadow
Slider
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w książce podatkowej,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli (PIT-5), deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7),
  • sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela,.